banner nyc2

banner nyc3

banner nyc4

banner nyc5

banner nyc6
rms 65
std2018
vcop 662
chekin
1234
face 65
Inovation2
research 63
money 63
bompok 65
grade oonline
kru prom
jobblock curs58
classroom

dveสถิติการเยี่ยมชม

1781388
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
244
1454
2708
1770657
5115
34659
1781388

Your IP: 182.52.36.98
2023-12-05 04:51

curiculum 65

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้หลักสูตร พุทธศักราช 2562
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2563
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 ข้อมูลหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
>> สะพานเชื่อมโยงการศึกษาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา
>> หลักสูตรระยะสั้น (อาชีวศึกษา)

วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.nyc.ac.th Copyright © 2022. All Rights Reserved.